Miljöpolicy


Berga Billackering AB arbetar med lackering av personbilar. Vi bedriver verksamheten på Florettgatan 37 i Helsingborg. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt genom kontinuerligt miljöengagemang inom vårt område billackering, plastreparation och administration. Detta uppnår vi genom att:

 • Ett åtagande om ständig förbättring.
 • Följa gällande miljölagstiftning och andra krav.
 • Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte. Ha fokus på sin faktiska miljöpåverkan.
 • Minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan med fokus på energi, kemikalier och transportområdet.
 • Höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
 • Håller oss i framkant vad gäller miljö och föreslå miljö riktiga material och metoder för våra kunder.
 • Ställer miljökrav på våra leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Vid inköp granskar och utvärderar vi de tänkta materialens inverkan på miljö.
 • Minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.
 • Säkerställer hanteringen av kemiska produkter.
 • Ökar återvinnings graden av avfall. Säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert sätt.
 • Effektiviserar utnyttjandet av transporter och använder enbart miljöbilar i tjänsten.
 • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.