Tips inför verkstadsbesöket


Tips inför verkstadsbesöket

Tips inför verkstadsbesöket

Vi på Berga Billackering AB anser att det är alla kunders rättigheter att få en seriös och trevlig upplevelse när de ska köpa verkstadstjänster. Tyvärr finns det alldeles för många exempel på att verkstadsbesöket blev en dyr och plågsam plåga där kunden känner sig lurad eller missled av verkstaden. Varför blir det så? Svaret är att verkestadsbesöket är för många en svår process med många fallgropar. Det är ofta ett mycket viktigt köp för den enskilde som omfattar en hel del pengar och där det gäller att veta vilka rättigheter och skyldigheter man har som kund och vilka krav man kan ställa på verkstaden. Det är därför Berga Billackering AB är medlem i MRFMotorbranschens Riksförbund och MRF – märket på entrédörren är en symbol för kvalitet och något att lita på. Vi tycker att du som köper verkstadstjänst av oss alltid ska kunna lita på att arbetet utförs fackmannamässigt och till rätt pris. På så sätt får du garanti och trygghet.


Du har hittat rätt verkstad

Berga Billackering AB följer verkstadens reparationsvillkor som utarbetats av Motorbranschens Riksförbund och är godkänd av konsumentverket. Vår verksamhet drivs med hög affärsetisk standar. Alla dessa certifieringar och löpande kontroller gör att vi följer alla tänkbara riktlinjer och krav både från myndigheter och organisationer vilket ger trygghet för dig som kund.