Kvalitet och certifiering


KVALITETSKONTROLL

Berga Billackering AB är medlem i Motorbranschens Riksförbund och följer deras för branschen uppsatta riktlinjer. Detta innebär bl.a. reparationsgarantier på utfört arbete m.m. vilket innebär en trygghet för dig som kund.


Kvalitet och certifiering Kontrollerad skadeverkstad

Kontrollerad skadeverkstad

Berga Billackering AB är medlem i kontrollerad skadeverkstad (även kallat ” gröna punkten” ) där Svensk Bilprovning gör stickprovskontroller på utförda arbete för att säkerställa reparationskvaliteten. Samt kontrollerar logistik och administration.


 Bilplastteknik

En reparationskedja som reparerar skadade plastdetaljer under ansvar för kvalitet och miljö. Företaget lever upp till de hårda krav på utrustning och rutiner som Motorbranschen Riksförbund kräver. Av miljöskäl är det idag vanligare med reparation av skadade bilplastdetaljer jämfört med tidigare.


Kvalitet och certifiering lupin-certifiering

 Lupin- miljö- och kvalitetcertifiering

Berga Billackering AB är miljö- och kvalitetscertifierad billackeringsverkstad och samarbetar med alla försäkringsbolag. Målet är att säkerställa att reparationerna av bilarna utförs enligt fabrikanternas reparationsanvisningar, så att fordonet även efter reparation uppfyller säkerhetskraven. Ytterligare en viktig aspekt är att ge stöd för ett aktiv miljöarbete.